Spain Brazil Russia France Germany China Korea Japan

Artificial Intelligence driven Marketing Communications

May 10, 2019 4:00 AM ET

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019


EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2019

iCrowd Newswire - May 10, 2019

EfTEN Real Estate Fund III AS üldkoosolek otsustas 2019. aasta aprillis jaotada dividende summas 3 061 tuhat eurot. Dividendide jaotamisega kaasnes tulumaksukulu summas 140 tuhat eurot.

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 30.04.2019 oli 15,22 eurot. NAV vähenes aprilli jooksul seoses dividendide väljakuulutamisega 6,2%. Ilma dividende jaotamata oleks NAV aprillis suurenenud 0,8% võrra. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) on 30.04.2019 seisuga 16,46 eurot (31.03.2019: 17,3 eurot).

EfTEN Real Estate Fund III AS teenis aprillis 777 tuhat eurot müügitulu, mis on kuu varasemaga samal tasemel. Fondi EBITDA oli aprillis 594 tuhat eurot (märtsis 639 tuhat eurot).

Fondi puhaskasum on 2019. aasta aprillis 251 tuhat eurot (märtsis: 450 tuhat eurot). Madalam puhaskasum oli seotud dividendide väljakuulutamisega kaasnenud tulumaksukuluga ning Leedu tütarettevõtete edasilükkunud tulumaksukulu korrigeerimisega.

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund III AS teeninud 3,1 miljonit eurot müügitulu (15% ja 410 tuhat rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil), mis on tulnud nii uutest investeeringutest (Evolution büroohoone, ABC Motorsi müügi- ja teeninduspinnad) kui ka üüritulu suurenemisest Läti DSV kinnistul pärast juurdeehitust. Fondi EBITDA on selle aasta esimese nelja kuu jooksul kokku 2 469 tuhat, mis on 17% (357 tuhat eurot) kõrgem kui eelmisel aastal.

Lähtudes fondi dividendipoliitikast, mis näeb ette, et vabast rahavoost tasutakse minimaalselt 80% aktsionäridele dividendideks, saaks fond maksta 2019. aasta esimese nelja kuu kasumilt kokku dividende 843 tuhat eurot (26 senti aktsia kohta).

EfTEN Real Estate Fund III konsolideeritud varade maht oli 30.04.2019 seisuga 113,5 miljonit eurot (31.12.2018: 108,5 miljonit eurot) ning omakapital 49,1 miljonit eurot (31.12.2018: 50,5 miljonit eurot).

Contact Information:

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 655 9515
E-post: [email protected]
Tags:    Wire, Wire Real Estate, North America, United States, English